Jasilti

Borderwork A visual journey through periphery frontier regions

Köp boken
Fotoprojektet EastBordNet föddes när Sarah Green träffade Lena Malm, och frågade:

– Skulle du vara intresserad av att fota gränser?
– Du menar sådant som inte syns?
– Ja.

Borderwork är resultatet av resor till gränstarkter på ön Lesbos, i Turkiet, Lettland, Cypern, Kosovo, Berlin, Israel och Palestina.
Den är ett samarbete mellan en finländsk fotograf och tjugo forskare från olika delar av Europa samt Israel. Forskarna är bl. a. ekonomer, statsvetare, antropologer och lingvister som alla är intresserade av vad gränser för med sig.

Sarah Green  intervjuade deltagarna och skrev sedan på basen av intervjuerna en vacker helhet. Markus Drake och Robin A. Harper bidrog med varsin insiktsfull essä om Berlin.
Text: Sarah Green
Foton: Lena Malm
160 sidor, inbunden
ISBN: 9789529317165


79 cm x 61 cm. 30 euro + porto.
79 cm x 61 cm. 30 euro + porto.