Jasilti

Klartext

Det är oftast de heterosexuella som får definiera vem som är homo, bi eller trans. Fast inte i den här boken. Här är det vi som tillhör minoriteten som har ordet. Hur är det att leva ett liv som avviker från heteronormen? Får en homosexuell synas? Eller välja att förbli osynlig? Kommer en person ens ihåg att hen är homo om inte omvärlden dagligen på­minner om det? Varför upp­fattas en transperson som så skrämmande? Hur är det att bli regnbågsförälder? Varför förhörde de manliga författarna sin kollega då det gick rykten om att hon var lesbisk? Varför blev det krissamtal på homoprästens arbetsplats?

Fjorton inlägg från vår synvinkel. I klartext.

Klartext är fjorton personers aktuella bidrag till den fortfarande (tyvärr) nödvändiga homo­debatten. Skribenterna och berättarna är: Marja-Sisko Aalto, Susanna Airola, Eva-Stina Byggmästar, Johan Finne, Johanna Korhonen, Kristofer Möller, Rita Paqvalén, Mirkka Rekola, Birgit Schaffar-Kronqvist, Jani Toivola, Markus Topi, Ted Urho, Arja Voipio och Jeanette Östman.

Klartext och Kaikella rakkaudella utkom torsdagen den 20 februari 2014, och delades ut till riksdagsledamöter inför att de började behandla den jämställda äktenskapslagen.

Boken har utgivits med stöd av FILI / Delegationen för den svenska litteraturens främjande.