Jasilti

Pumppu 40 Kunnon porukka

Om du skriver eller är medlem av en organisation som behöver en bok: skriv texten och Jasilti sköter resten – den grafiska planeringen, layouten, fotograferingen och trycket.
När du köper hela upplagan får du en vacker bok.

Men även ekonomisk nytta: bokmomsen är 10% medan momsen på tjänsterna vi erbjuder hade varit 24%.