Jasilti

Haastattelu

Toimittaja Hasse Härkönen haastatteli Lena Malmia
Borderwork-kirjasta.
Rajat ovat näkymättömiä linjoja maastossa. Miten niitä voi valokuvata?
"Kuvasin ilmiöitä, joita rajat synnyttävät ympärilleen. Rajat ja niiden vaikutus ulottuvat paljon kauemmas kuin vain rajalinjalle tai -vyöhykkeelle. Esimerkiksi latvialainen Jurmalan kaupunki ei ole suoraan tekemisissä Latvian ja Venäjän rajan kanssa, mutta venäläiset ostavat paljon tontteja Jurmalasta. Se on maiden välisen rajan synnyttämä ilmiö. Rajat muovaavat ihmisten elämää laajalla alueella. Kaikkia rajalinjoja ei edes pääse kuvaamaan, koska ne ovat suljettuja alueita. Ja rajanylityspaikka edustaa kaikkein vähiten sitä, mitä raja todella tarkoittaa."
Poikkesivatko työtapasi rajaseuduilla muusta kuvaamisestasi?
"Minulla oli täysin vapaat kädet yksittäisten kuva-aiheiden valitsemisen suhteen. Kuljin kirjan tekemiseen osallistuneiden tutkijaryhmien mukana ja kuvasin kaikkea mitä näin. Tutkijat tunsivat alueiden kulttuurit ja osasivat paikallisia kieliä, mistä oli suuri apu kuvaamisen suhteen. Vaikka kamera herättää raja-alueilla huomiota, rajojen läheisyys vaikutti melko vähän kuvaustapaani. Vain ylittäessäni rajan Israelista Palestiinaan, Gazan rajavyöhykkeellä, Kosovon ja Serbian rajalla ja Nicosiassa Green Line -alueella kuvasin salaa, koska kuvaaminen oli niissä paikoissa kiellettyä."
Kirjan kuvissa ihmiset ovat ottaneet julkiset tilat haltuunsa, kokoontuvat niissä tapaamaan toisiaan, käymään kauppaa ja niin edelleen. Mistä se kertoo?
"Me olimme usein kiinnostuneita ihmisistä, jotka eivät oikeastaan kuuluneet siihen yhteiskuntaan jossa he elivät, kuten esimerkiksi aasialaiset jotka työskentelevät kodeissa Kyproksella ja Israelissa.

Heillä ei ollut muita paikkoja kokoontua kuin aukiot, torit ja kadut. Alueisiin perehtyneiden tutkijoiden kanssa pääsin paikkoihin, joita en olisi ikinä yksin löytänyt. Se oli suuri voitto kirjan kuvallisen ilmeen kannalta. En mielistellyt kuvieni kohteita enkä luonut tilanteita, joissa olisi hauskaa. Kuvat ovat rehellisiä ja mahdollisimman avoimia. Olin kaikissa paikoissa ulkopuolinen vierailija, joka tuli kameran kanssa paikallisten elämään."
Kirjaa lukevalle syntyy rajaseuduista sekä lohduton että toiveikas kuva. Millainen sinun kuvasi niistä on?
"Ihmiset ovat joka paikassa positiivisia ja elävät täysillä omaa elämäänsä, mutta olosuhteet, politiikka, hallitukset ja alueiden kehityksen suunta ovat usein lohduttomia. Kun on varttitunnin Jerusalemissa, kaikki etukäteen mietityt ratkaisut Israelin ja Palestiinan välisiin ongelmiin katoavat. Paikan päällä ymmärtää, että asiat ovat paljon monimutkaisempia kuin Suomesta katsoen kuvitteli."
Kuvissa eri rajaseudut näyttävät samanlaisilta, niissä on betonia, kiveä ja hylättyjä rakennuksia. Ovatko rajaseudut todella sellaisia?
"Tässä on kyse minun valinnoistani. Olin Suomessa vuosikausia kuvannut pääasiassa ihmisiä Helsingin Sanomille, henkilökuvaus oli erikoisalaani. Kirjaprojektissa sain kuvata mitä halusin, ja jälkikäteen huomasin omaksi hämmästyksekseni, että pidin eniten kuvista joissa oli autioita taloja, muureja ja katuja. Ei ihmisiä! Tyhjät talot edustavat jonkinlaista rappioromantiikkaa, ne ovat mielestäni kauniita."
Kirjassa esiteltävät paikat sijaitsevat Euroopassa lukuun ottamatta Israelin ja Palestiinan rajaa. Mitä teoksen rajaseudut kertovat maanosastamme?
"Ainakin sen, että rajattomuus on meille EU:n sisällä asuville hyvä asia. Emme huomaa rajoja eivätkä ne juuri vaikuta elämäämme. Köyhistä maista EU:iin pyrkiville ihmiselle rajat näyttäytyvät aivan toisenlaisina esteinä. Kirjaa tehdessäni ja eri alueilla matkustaessani opin suomalaisuudesta paljon. Ero esimerkiksi latvialaisen tutkijan identiteettiin ja kokemukseen rajoista oli valtava, maidemme erilaiset historiat näkyivät reaktioissamme hankaluuksiin. Jos me suomalaisetkin olisimme joutuneet Neuvostoliiton osaksi, suhtautuisimme rajoihin ja rajoilla tehtäviin kysymyksiin luultavasti paljon nykyistä paljon pelokkaammin, koska olisimme tottuneet jatkuvaan kyttäämiseen ja valloittajien ankarien sääntöjen noudattamiseen."